שאלון תפריט אישי והצהרת בריאות

שמחים שהצטרפתם אלינו , על מנת שנוכל להתאים עבורכם את התפריט האישי , נצטרך להכיר אתכם טוב יותר…

התוכנית "CUBES" מספקת ליווי אונליין לירידה במשקל בלבד. המשתתף בתוכנית אחראי לדאוג בעצמו למצבו הבריאותי ולצרכיו הרפואיים.

הנך מתבקש למלא הצהרת בריאות זו . המידע יוותר חסוי.